SỬA CHỮA - CẢI TẠI - HIỆN ĐẠI HÓA 

TÍN PHÁT Crane có thể thực hiện nâng cấp, tân trang và sửa đổi cần cẩu, cả tại hiện trường và tại cơ sở của chúng tôi, để thiết bị cũ của bạn hoạt động với công nghệ và tiềm năng hiện nay.

  • Cải tạo dầm
  • Nâng cấp năng lực
  • Chuyển đổi và nâng cấp cabin / mặt dây chuyền / radio
  • Kiểm soát hiện đại hóa
  • Cải tạo Palăng / xe đẩy. 
  • Nâng cấp tốc độ thành phần
  • Chuyển đổi hai tốc độ sang VFD
  • Nâng cấp điện khí hóa cầu vượt
  • Hoàn thành khả năng thiết kế ngược
 
 

DỰ ÁN TIÊU BIỂU

 

TIN TỨC - BÀI VIẾT